Toplum

Cəbrayılda neçə qəsəbə və kənd var? - Ən yeni SİYAHI

Cəbrayılda neçə qəsəbə və kənd var? - Ən yeni SİYAHI
4Mart 202410:57

Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatını yenidən hazırlayıb.

Azlist.az saytı xəbər verir ki, təsnifat hazırlanarkən Cəbrayıl rayonun inzibati ərazi bölgüsündə sonuncu qismən dəyişiklik nəzərə alınıb. Bu dəyişiklik nəticəsində Yuxarı Məzrə kəndi Cəbrayıl rayonundan alınaraq Xocavənd rayonunun inzibati ərazisinə daxil edilib.

Beləliklə, hazırda Cəbrayılda 1 şəhər, 4 qəsəbə (Xudafərin, Qumlaq, Xələfli, Mahmudlu), 91 kənd var.

Bunlar aşağldakılardı:

1. Cəbrayıl şəhər inzibati ərazi dairəsi:
C ə b r a y ı l   ş.
Xubyarlı k. 
Xudaverdili k. 
İmambağı k. 
Qurbantəpə k. 
Şahvələdli k. 
Yarəhmədli k.  

2. Balyand kənd inzibati ərazi dairəsi:    
B a l y a n d   k. 
Doşulu k. 
Qaracallı k.  

3. Böyük Mərcanlı kənd inzibati ərazi dairəsi:
B ö y ü k   M ə r c a n l ı   k. 
Yuxarı Mərcanlı k.  

4. Cocuq Mərcanlı kənd inzibati ərazi dairəsi:
C o c u q    M ə r c a n l ı   k.  

5. Çərəkən kənd inzibati ərazi dairəsi: 
Ç ə r ə k ə n   k. 
Əfəndilər k. 
Papı k.  

6. Dağ Tumas kənd inzibati ərazi dairəsi:  
D a ğ    T u m a s   k. 
Çələbilər k. 
Qaraağac k. 
Sofulu k.  

7. Hacılı kənd inzibati ərazi dairəsi:
H a c ı l ı   k. 
Hüseynalılar k. 
Kavdar k. 
Mirək k. 
Tulus k.  

8. Horovlu kənd inzibati ərazi dairəsi:  
H o r o v l u   k. 
Çapand k. 
Safarşa k.  

9. Hovuslu kənd inzibati ərazi dairəsi:  
H o v u s l u   k. 
İsaqlı k. 
Qalacıq k.

10. Xələfli kənd inzibati ərazi dairəsi:    
X ə l ə f l i   k.              
Aşıq Məlikli k. 
Kürdlər k.              
Qərər k.              
Quşçular k.                 
Niftalılar k. 
Nüsüs k. 
Tatar k.              
Yuxarı Nüsüs k.

11. Karxulu kənd inzibati ərazi dairəsi:   
K a r x u l u   k. 
Aşağı Maralyan k. 
Cəfərabad k. 
Mahmudlu k. 
Yuxarı Maralyan k.

12. Qazanzəmi kənd inzibati ərazi dairəsi:      
Q a z a n z ə m i   k. 
Çullu k. 
Dağ Maşanlı k. 
Xanağabulaq k. 
Söyüdlü k.

13. Qumlaq kənd inzibati ərazi dairəsi:      
Q u m l a q   k. 
Dərzili k. 
Xələfli q. 
Xudafərin q.              
Xudayarlı k.               
Qumlaq q. 
Məstalıbəyli k.

14. Quycaq kənd inzibati ərazi dairəsi:     
Q u y c a q   k. 
Nüzgar k. 
Şəybəy k.

15. Maşanlı kənd inzibati ərazi dairəsi:      
M a ş a n l ı   k. 
Alıkeyxalı k.               
Hasanlı k.

16. Mehdili kənd inzibati ərazi dairəsi:   
M e h d i l i   k. 
Çaxırlı k.

17. Minbaşılı kənd inzibati ərazi dairəsi:
M i n b a ş ı l ı   k. 
Ağtəpə k. 
Daş Veysəlli k. 
Sədi k.

18. Sarıcallı kənd inzibati ərazi dairəsi:       
S a r ı c a l l ı   k. 
Əmirvarlı k. 
Məzrə k.

19. Sirik kənd inzibati ərazi dairəsi:      
S i r i k   k. 
Aşağı Sirik k. 
Əsgərxanlı k. 
Molla Həsənli k. 
Şıxlar k.

20. Soltanlı kənd inzibati ərazi dairəsi:   
S o l t a n l ı   k. 
Keçəl Məmmədli k. 
Yanarxac k.

21. Süleymanlı kənd inzibati ərazi dairəsi:     
S ü l e y m a n l ı   k. 
Daşkəsən k. 
Qışlaq k.

22. Şahvəlli kənd inzibati ərazi dairəsi:     
Ş a h v ə l l i   k. 
Göyərçin Veysəlli k. 
Hacı İsaqlı k. 
Qoşabulaq k. 
Qovşudlu k. 
Niyazqulular k. 
Tinli k.

 1. Şükürbəyli kənd inzibati ərazi dairəsi:
  Ş ü k ü r b ə y l i k.
  Dəjəl k. 
  Fuğanlı k. 
  Həsənqaydı k. 
  Mahmudlu q. 
  Şıxalıağalı k.